top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR068M-男#17.5)

15D-0.05ct

W-2.46g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR068L-女#13)

20D-0.07ct

W-2.34g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR068L, XWWR068M

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods