top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR058M-男#18)

4D-0.12ct

W-3.70g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR058L-女#13)

4D-0.10ct

W-2.88g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR058L, XWWR058M

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods