top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR060M-男#18.5)

3TD-0.15ct

W-5.34g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR060L-女#14)

3TD-0.13ct

W-4.58g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR060L, XWWR060M

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods