top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR061M-男#19)

1D-0.10ct

W-3.14g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR061L-女#14)

1D-0.07ct

W-2.68g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR061L, XWWR061M

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods