top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR056M-男#17)

1D-0.07ct

W-4.71g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR056L-女#13)

1D-0.06ct

W-4.23g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR056L, XWWR056M

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods