top of page

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR0364A-男#19)

1D-0.10ct

W-2.65g 
 

凱莉珠寶18K鑽石戒指(XWWR0364B-女#14)

1D-0.08ct

W-1.91g 

 

*所有戒指手寸可根據顧客要求訂制

凱莉珠寶18K鑽石婚戒 XWWR0364A & XWWR0364B

HK$0.00Price

    相關產品 Related Goods